PENERBITAN

 

BIL TAJUK PENERBITAN
 1

Borang Permohonan Penerbitan di KKS

Laporan Program Transfer Knowledge An Adapt An Experience Rumah  Komuniti

3

Adobe Illustrator 2018

4

Laporan Pembelajaran Sepanjang Hayat (2019)

5

E-book Pelan Strategik Kolej Komuniti Tahun 2019

6

Buku Majlis Konvokesyen Kolej Komuniti Segamat 2021

7

e-Buku Panduan Portfolio & Takwim 2022 KKS

8

Buku Panduan Pelajar Kolej Komuniti Segamat

9

Buku Pelan Strategik Kolej Komuniti Segamat Tahun 2022-2025

 10  e-Book Program Kefahaman Islam(KFI) Peringkat Daerah Segamat
 11  e-Book Buku Panduan Portfolio Takwim 2022 Edisi September 
12 Modul Pemeriksaan & Pengujian Dalam Pendawaian Elektrik 1 Fasa
13 Canang Edisi Jan - Apr 2023
14 eModul Kawalan Berbilang Selinder
15 Canang Edisi Mei - Ogos 2023
16 Canang Edisi Sept - Dis 2023
17

Modul Penyelenggaraan Dan Pembaikan Motor Elektrik Tiga Fasa