23 Jan 2024, Segamat - Sesi Temuduga Program TVETPreneurship Usahawan Teknologi Retort dilaksanakan denga jayanya. Seramai lapan orang calon telah menghadiri sesi temuduga ini.

Barisan panel terdiri daripada Ustaz Sh. Haffie Awab (MAINJ JB), Ustaz Khairul Anwar Isnin (MAINJ Segamat), Ts. Nazila, Pn. Rusnani dan Pn. Nazra. Program TVETpreneurship ini merupakan program Anjuran Kolej komuniti Segamat yang dijalankan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Johor bagi meningkatkan lagi taraf ekonomi Asnaf Negeri Johor dengan kemahiran dan ilmu keusahawanan.

Terima kasih kepada semua jawatankuasa yang bertugas dengan penuh dedikasi.

 


  

 

 

TEST